M8 2022

Ikasturte honetan Mariren baloreen inguruan lan egin dugu eta ikasleen bizitzan, balore horiek dituen emakume bat goraipatzea izan da ikasleen lana.

MARIren BALOREAK:

Mari justiziaren jainkosa da, zintzotasunaren defendatzailea eta injustiziarekin oso zorrotza. Gezurra esatea, lapurtzea, emandako hitza ez betetzea, pertsonak eta harrokeria ez errespetatzea mespretxatzen eta zigortzen du, baina besteei laguntzea saritzen du. Delitugileei gezurraren, lapurretaren, harrotasunaren… objektu izan denaren pribatutasunarekin edo galerarekin zigortzen zaie.

 

Este curso hemos trabajado sobre los valores de Mari y el trabajo del alumnado ha consistido en ensalzar a una mujer cercana ellos y ellas que también tenga esos valores.

Valores de Mari:

Mari es la diosa de la justicia, defensora de la honradez y muy exigente con la injusticia. Desprecia y castiga la mentira, el robo, el incumplimiento de la palabra dada, el no respeto a las personas y a la vanidad, pero premia la ayuda a los demás. A los delincuentes se les castiga con la privacidad o la pérdida de lo que ha sido objeto de mentira, robo, orgullo…