Etorkizuna ikastolako ikasleek, beraientzat erakargarriak diren jarduerak egiten dituzte, bizitza errealarekin zerikusia dutenak eta haientzat “zertarako” esanguratsu bat dutenak. Amara Berri sistemaren ezaugarrietako bat da.

Jarduera horietako batzuk komunikabideak dira: irratia, telebista, webgunea eta aldizkaria.

 

El alumnado de Etorkizuna ikastola realiza actividades que resulten atractivas para el alumnado, que tengan relación con la vida real y que tengan un “para qué” signicativo para ellas y ellos. Es una de las características del sistema Amara Berri.

 

Unas de esas actividades son los medios de comunicación: radio, televisión, página web y revista

Irratia: lehen Hezkuntzako 1. mailatik 6. mailara bitarteko ikasleentzako jarduera da. Emisioa ikastola barruan egiten da, eta, kasu berezietan, udalerri mailan.

Radio: es una actividad para el alumnado desde 1º a 6º de primaria. Se emite de manera interna y, en ocasiones especiales, a nivel de municipio.

Txupatxus telebista: programa astelehenetik ostiralera egiten da eta ikasleek informazioaren tratamendua lantzen dute hiru ikuspuntutatik: teknikoa, ikuslea eta informatzailea. Ikastolaren barruan egiten da eta, batzuetan, gure Txikiweb gunea zintzilikatzen da.

Txupatxus telebista: El programa se realiza de lunes a miércoles y el alumnado trabaja el tratamiento de la información desde tres puntos de vista, técnico, espectador/a e informador/a. Se hace a nivel interno de la ikastola y, en ocasiones, se cuelga en nuestra Txikiweb.

 

Nahaste Borraste aldizkaria: 3 zikloko ikasleek maketazio- eta kazetaritza-lana egiten dute ikastolako gainerako ikasleen lanen irudiekin. Paperean eta gure webgunean argitaratzen da astelehenetik asteazkenera. Familiek pasahitz batekin ikus dezakete babestutako edukia.

Revista Nahaste Borraste: El alumnado de 3 ciclo hace un trabajo de maquetado y periodístico con las imágenes de los trabajos del resto de alumnado de la ikastola. Se publica en papel y en nuestra web de lunes a miércoles. Las familias pueden ver el contenido protegido con una clave.

 

TXIKIWEB: ikasleek eta irakasleek ikasgelako hainbat jarduera grabatzen dituzte, eta 3 zikloko ikasleek webgunea egiten dute astelehenetik asteazkenera. Eduki hori ere pasahitzarekin babestuta dago.

TXIKIWEB: El alumado y profesorado graba diversas actividades del aula y el alumnado de 3 ciclo elabora la página web de lunes a miércoles. Este contenido también está protegido con contraseña.