Etorkizuna ikastolan zein esperientzia, proeiktu eta programatan, 2022-23 ikasturtean hartuko dugun parte aurkezten dizuegu.

Os presentamos los proyectos, programas y experiencias en los que trabajaremos este curso 2022-23

2030 agendaren barruan, 15. helburua landuko dugu, eskola baratza bat egiten eta zaintzen. Fruta zuahitzak zaintzen jarraituko dugu ere.

Dentro de la agenda 2030, trabajaremos el objetivo 15 mediante un huerto escolar. Seguiremos también cuidando nuestros árboles frutales.

Hezkidetza proiektuarekin jarraituko dugu, errespetua, dibertsitatea eta askatasuna lantzen.

Seguiremos trabajando el respeto, la diversidad y la libertad con el proyecto de Coeducación

Gure liburutegien berrikuntza amaituko dugu.

Terminaremos de renovar nuestras bibliotecas.

Ikastolako digitalizazio proeiktua: materialak eskuragarri edozein lekutik, gure ingeleseko blog berria adibidez.

Proyecto de digitalización: materiales a nuestro alcance desde cualquier lugar. Un buen ejemplo es nuestro nuevo blog de english.

 

 

 

BIZIKASI EKIMENA: jazarpena ekiditzeko prebentzio lana egingo dugu.

INICIATIVA BIZIKASI: trabajo de prevención ante posibles conductas de acoso.

STEAM proeiktua: Zientziarekin lotuta dauden ekintza erakargarriak.

Proyecto STEAM: Actividades atractivas en el entorno de la ciencia.

BERTSOLARITZA tailerra: gure kultura eta hizkuntza bultzatzen jarraituko dugu.

Taller de BERTSOLARITZA: seguiremos promocionando nuestro idioma y nuestra cultura.