Kaixo Familiak:

 2023ko otsailan, Lehen Hezkuntzako ikasleekin egingo ditugun tailerren informazioa hemen duzue. Abanto-Zierbenako Udalak subentzionatutako taillerak dira.

Ikasleek zenbait konpetentzia eskuratzea lortu nahi da tailer hauen bidez, hala nola enpatia, espresio emozionala, bulkaden kontrola, asertibitatea…, elementu horiek guztiek adimen emozionala deitutako konstruktua osatzen baitute, zuzeneko eragina dutenak bizikidetza positibo batean.

Aquí tenéis la información de los talleres que realizaremos con el alumnado de Primaria en febrero de 2023. Son talleres subvencionados por el Ayuntamiento de Abanto-Zierbena.

Con estos talleres se pretende que el alumnado adquiera competencias como la empatía, la expresión emocional, el control de impulsos, la asertividad…, ya que todos estos elementos constituyen un constructo llamado inteligencia emocional, que influyen directamente en una convivencia positiva.

1 ZIKLO:

Lankidetza
Ikasleak lankidetzan aritzearen, elkarri laguntzearen, taldean lan egitearen, eta abarren garrantziaz jabetuko dira, lehiakortasunarekin eta indibidualtasunarekin alderatuta, trukerako eta pertsona eta talde gisa aberasteko bide gisa.

Cooperación

El alumnado será consciente de la importancia de la cooperación, el apoyo mutuo, el trabajo en equipo, etc., en contraste con la competitividad y la individualidad como vías de intercambio y enriquecimiento personal y colectivo.
2 ZIKLO:
Asertibitatea
Ikasleek gainerakoekin dituzten harremanetan asertibo izaten ikasiko dute, ez erasotzeko eta gainerakoen borondateari men ez egiteko modu gisa, beren ideia eta sentimenduak autokonfiantza-egoera batetik adierazteko gai direlarik, eta ez emozionalitate mugatzailetik, hala nola antsietatea, errua edo amorrua.
Asertividad
El alumnado aprenderá a ser asertivo en sus relaciones con el resto, como forma de no atacar y desobedecer la voluntad de los demás, capaces de expresar sus ideas y sentimientos desde un estado de autoconfianza y no desde una emocionalidad limitadora como la ansiedad, la culpa o la rabia.
3 ZIKLO:
Gatazkak konpontzea
Ikasleek beharrezko konpetentziak eskuratuko dituzte bizikidetza-gatazkak konpontzen jakiteko, abilezia pertsonalak egikarituz, hala nola enpatia, komunikazio asertiboa, errespetua…
Resolución de conflictos
El alumnado adquirirá las competencias necesarias para saber resolver conflictos de convivencia, ejerciendo habilidades personales como la empatía, la comunicación asertiva, el respeto