2024-25 MATRIKULA otsailaren 7tik-23ra izango da.

Bisitak antolatuko ditugu: 946362999 / 680743880

La MATRÍCULA para el curso 2024-2025 se abrirá del 7 al 23 de febrero.

Organizaremos visitas: 946362999 / 680743880

Etorkizuna ikastola Abanto-Zierbenako eskola publiko bat gara eta gure Hezkuntza proiektua Amara Berri sisteman oinarritzen da.

Zertan datza Amara berri sistema?

 • Plantetazen ditugun ekintzak, ikasleentzak erakargarriak, esanguratsuak eta bizitza errealarekin lotura dutenak dira: inprimategia, karga eta deskarga, telebista eta irrati saioak, egunkaria, auzoa, komertziala, antzerkia, hitzaldiak, modelado, sabías que, ipuin tailerra, eguraldia eta esperimentuak, bikoizketa, landareak, animaliak, herria, arts&crafts eta abar.

 

 • Ikasgeletako ekintzak txokoka banatuta daude: Ikasleak taldeka elkartuta daude eta arlo bateko ekintza desberdinetan lan egiten dute aldi berean. Ikasleen autonomía, garapen sozio-emozionala eta berdinen arteko ikaste-irakaste prozesua bultzatzen dugu. Momentu konkretuetan saio kolektiboak egiten ditugu ere: azalpenak, aurkezpenak, kritika, errefortzuak, haur hezkuntzako errutinak eta hizkuntza lanketa, adibidez.

 

 • Lehen hezkuntzan adin nahasketa: Gure ikasleak, lehen hezkuntzako ziklo desberdinetan, zikloka lan egiten dute:
 1. zikloko 2 gela ditugu (gorriak eta urdinak): 1. eta 2. mailako ikasleak nahastuta.
 2. zikloko 2 gela ditugu (horiak eta berdeak): 3. eta 4. mailako ikasleak nahastuta.
 3. zikloko 2 gela ditugu (moreak eta laranjak): 5. eta 6. mailako ikasleak nahastuta.

 

Antolakuntza honekin garapen sozio-emozionala, ikasleen arteko ikaste-irakaste prozesua eta euskararen erabilpena bultzatzen dugu.

 

 

Etorkizuna ikastola somos una escuela pública de Abanto y Ciérvana y nuestro proyecto educativo se basa en el sistema Amara Berri.

¿En qué consiste el sistema Amara Berri?

 

 • Las actividades que planteamos son atractivas y significativas para el alumnado y relacionadas con la vida real: imprenta, carga y descarga, programas de televisión y radio, periódico, barrio, comercial, teatro, conferencias, modelado, sabías que, taller de cuentos, tiempo y experimentos, doblaje, plantas, animales, pueblo, arts & crafts, etc.
 • Las actividades de las aulas están organizadas por “txokos” o contextos de aprendizaje: El alumnado están organizado en grupos y trabaja simultáneamente en diferentes actividades de un área. Impulsamos la autonomía del alumnado, el desarrollo socio-emocional y el proceso de enseñanza-aprendizaje entre iguales. En momentos concretos también realizamos sesiones colectivas: explicaciones, presentaciones, crítica, refuerzos, rutinas y desarrollo del lenguaje en educación infantil, por ejemplo.

 

 • Mezcla de edades en primaria: Nuestros alumnado, en los diferentes ciclos de primaria, trabaja agrupado por ciclos:
  Contamos con 2 aulas de 1º ciclo (gorriak/urdinak) con el alumnado de 1º y 2º mezclados.
  Contamos con 2 aulas de 2º ciclo (horiak/berdeak) con el alumnado de 3º y 4º mezclados.
  Contamos con 2 aulas de 3º ciclo (moreak/laranjak) con el alumnado de 5º y 6º mezclados.Con esta organización impulsamos el desarrollo socio-emocional, el proceso de enseñanza-aprendizaje entre el alumnado y fomentamos uso del euskera.

 

 

Hemen duzue Haur Hezkuntza etapako deskribapena, bideo batean.

En este vídeo describimos cómo funciona la etapa de Educación infantil.

eta beste bideo honetan haur hezkuntza eta lehen hezkuntzako deskribapena.

y en este otro vídeo explicamos nuestro sistema desde el aula de 2 años hasta 3 ciclo de Ed. primaria.